Lične donacije

donacijeLične donacije za 2020. godinu

Suad Hergić 200€

Mirsada Mašić 100€

Asija Redžić 100KM

Dževad, Mirela, Frank Kenjar 200KM

Marjana Mlinar 200€

Garibović A. 300€

Emin Alukić 500KM

Hata Salihović 200USD

Ifeta Bahonjić 100KM

Humano Brdo 250€

Tesma Bašić 200$

Edin Panda i Alisa Eman 200€

Rasema Dautović 200KM

Tamama Lezić 50€

Dobro.ba 1,000KM

Irfan Ališić 300€

Suad Hergić 200€

Eman, Alisa, Edin Panda 200€

Redžepa Sumić 200KM

Supported by Crypto.ba